عمیق ترین آرامش

میگم: می دونی عمو علی کجا رفته؟

می گی: رفته آمریکا شنا کنه !!! من نمیخوام برم آمریکا. !!!

میگم: من تلویزیون نگاه کنم؟

میگی: نه. بذار این بچه شیطون حالا سی دیشو ببینه.

...

میگی: محسن بیا ببین این جوجه چی می خواد!!!

میگی: ونداد این دکتر بخبخت آخه به تو چکار داره.

میگی: مامانی برای خرگوشی اسفند دود کن چشم نخوره!!!

میگی : ویدا اون angry birds رو بده یه بازی بکنیم.  

میگی: ویدا امشب یه خورشت کرفس درست کن بخوریم .

میگی: شیما کجایی تو اصلاً ؟ ای بابا

میگی: بابا یواش یواش رانندگی کن. ایشالا دکتر تعطیل میشه.

میگی: منصوره می خواد بیاد ، به ظمرت این لباس خوبه بپوشم؟

....

و من به تو میگم: ونداد دوستت دارم. مثل باران تشنه به طعم نی . تو پیداترین پاره تن من هستی.  

 

/ 7 نظر / 24 بازدید
لیلا مامان پویان

ویدا جان به ظمرت من بیام یه ماچ گنده از این بچه شیطونت بکنم ؟؟[ماچ] از طرف من حسابی ببوسش[ماچ]

نکیسا مامان آرشیدا

آخ عزیزم. من بخبخت چه کنم دلم می خواد ببینمت و نمیشه جوجه شیطون؟ [ماچ]

غزاله

عزیزم دلم برای تو و نوشته هایت و حرف های این محبوبه ببشتی تنگ شده بود.راستی ویدا جان چقدر بزرگ شده است این پیدا ترین پاره تن.از حرفهایش میشود فهمید[قلب][قلب]

مامان امیرسام

به ظمرت من بیام این پسرک شیرین رو درسته قورت بدم یا برای زیباترین جمله ای که مامانش در آخر نوشته غش کنم؟!؟! حالا اجالتا یه خورشت کرفس درست کن بخوریم....[نیشخند]

مانی و مامان

جانم .شیرین زبون مهربون [قلب]

مامان امیرسام

دلمون برای عمیق ترین آرامش بدجوری تنگ شده... ور آر یو؟!؟!