کجای چهار فصل نام تو میگنجد؟

جمعه ، ساعت 9:30 صبح ، 6 شهریور 94

ونداد: مامان خداحافظ . ما رفتیم.

ویدا: خداحافظ ونداد جونم. خوش بگذره

ونداد: مامان بدون تو که خوش نمیگذره .... کاش بریم آمریکا که بتونیم همه با هم بریم .

 

.

نازنینم نمیدانم اسم تو کجای این چهار فصل می گنجد؟ شاید یک فصل پنجمی باشد به نام تو.

آه که نازنینم نمیدانی این جمله هایت چطور مرا محو تو می کند. من ذره به ذره این روزها را نفس می کشم. ذره به ذره این محبتهایت را .

متشکرم پسرم

/ 0 نظر / 58 بازدید