پنج ساله کوچک من

اگرتو نبودی ، عشق هم نبود

همینطور اصراری برای زندگی .

اگر تو نبودی ، زمین یک زیرسیگاری گلی بود

برای خاموش کردن بی حوصلگی ها

اگر تو نبودی، من کاملا بیکار بودم

هیچ کاری در این دنیا ندارم جز دوست داشتن تو

.

کوچک من امروز تو پنج ساله شدی . تولدت مبارک.

/ 2 نظر / 32 بازدید
مانی و مامان

ونداد نازنین تولدت مبارک. چه زود پنج ساله شدی

مینا

تولدت مبااااااااااااااااااااااااااااااااااااارک [گل][قلب][ماچ][ماچ]