به خاطر می سپاریم

ونداد مادر،‌ دیروز را به خاطرمان سپردیم. ممنون برای تمام لحظاتی که برای من و پدرت ساختی.

نمی دانم روزی که این نوشته ها را بخوانی چقدر درکمان میکنی یا اصلا چقدر به دلمان می خندی .

اما

نازنین ویدا من و پدرت را غرق خوشحالی کردی...

.

دیروز اولین اجرای تو بود عزیز همه....

 

/ 3 نظر / 31 بازدید
مامان الیانا

سلام دوستم خوبی مهربانم ونداد را ببوس از جانب من و بگو ببوسد روی ماه تورا ندیدمت ولی بی نهایت دوست دارمت و احساس خوب [بغل][قلب] بهارت سبز و روزگارت سبز تر و سالی پر از شادی برایت می خواهم

مانی و مامان

عزیز دلم ونداد همه ما به تو افتخار می کنیم [قلب]