به تماشا سوگند

تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت ، من همه محو تماشای
نگاهنت .

و به همین تماشا سوگند ، منم آن پروانه که در عشق فنا می گردد.

...

نازنین من، امروز چهارمین اجرای نازنین تو بود.

دوستت داریم با آن دستهای کوچکت ...

/ 3 نظر / 50 بازدید
هرمز

[قلب]

یک دانه عمو!

ما منتظر اجرا های ایشون در امریکا هستیم، استاااااااد وندولی![نیشخند]

مانی و مامان

عجیب دلمون براتون تنگ شده،این حجم شبکه های اجماعی همه را از نوشتن دور کرد.