اینجا محل کار منه

چه عزیزم

اینجا که امروز اومدیم اسمش اداره است. اونجایی که مامان ویدا کار میکنه. بعد از سه هفته استراحت از امروز کار مامان ویدا شروع می شه. چه قشنگم می دونم سخته اما تمام حواسم رو جمع می کنم تا بهت فشار نیاد. اینجا اونقدرها هم بد نیست. حالا کم کم با همکارای مامانت آشنا می شی.

دوستت دارم

/ 1 نظر / 24 بازدید
یک دانه عمو

اینجا هیشکس نظر نداده بود در موردتون , پس کی از من بهتر که نظر بده؟؟؟؟؟ جواب : هیشکی!!!