من تور ا میخواهم تا اوج

وقتی که آن بالا رفتی دلم میخواست نامت را صدا کنم. طوری که مخصوص من است. طوری که هیچ کس دیگر نامت را نخوانده باشد.

.

به بوسه ای اکتفا کردم. جواب بوسه ام را با بوسه ای از دور جواب دادی.

.

و من و پدرت لحظه لحظه امروز را دوباره و دوباره مرور کردیم.

.

امروز دومین اجرای تو بود. تو را تا اوج میخواهم.

/ 3 نظر / 30 بازدید
مانی و مامان

به امید اجراهایی که ما هم از اون پایین برای ونداد بوسه ای بفرستیم

یک دانه عمو

جیگملِ منِ وندولیِ هنرمند

مینا

سلام ونداد خان همچی مامانی رو باید قدرشو دونست [گل]