من نیز رویایی دارم

پسرک شیرین من، روزها به سرعت می گذرند و من به گرد پایشان  هم نمی رسم. روزهای سختی است. بهانه گیر شده ای و برای هرچیزی گریه راه می اندازی. با بچه ها بازی نمی کنی و برای خودت و ما داستان درست کرده ای.

.

می دانم که به خاطر سن و سال است و این نیز بگذرد اما فعلاً که سخت می گذرد.

.

ویدا: پسرم داری چکار می کنی؟

ونداد: می خوام برم نواد غذایی (مواد غذایی ) بخرم . تو هم چیزی می خوای؟

ویدا: نه. من مواد غذایی نمی خوام. من یه پالتو می خوام/

ونداد: چشم. بذار برم ونک برات می خرم!

..........

ونداد: عمو یه زامبی وحنوشتک (وحشتناک) رو لب تاب داری بازی کنم؟

...

ونداد : آخه باباجون چقدر بهت بگم روهم چیز نخور که دلت درد بگیره. والا به خدا !!! (آخ که این والا به خدات منو می کشه )

...

چقدر برایت رویا دارم ... از سر مادری است دیگر خرده نگیر ...

/ 7 نظر / 4 بازدید
نکیسا مامان آرشیدا

عاشق زبونتم پسرک شیرین.[قلب] آخ این بدقلقی های دو تا سه سالگی تمومی نداره؟![متفکر] مال آرشیدا که می گیره و ول می کنه. وندادی قول مادرونه این دفعه بیام تهران یه سر با هم میریم ونک ببینم با آرشیدا کارت به کجا می کشه.[چشمک]

نسرین

وحنوشتک یعنی بگم کشته این نوع حرف زدنتم کاش از نزدیک می دیدمت

مامان امیرسام

نههههههههههههههههههه؟!!؟ یعنی واقعا میگه والا بخدا؟!!؟ یعنی تو چجوری تحمل میکنی بگه والا بخدا و درسته قورتش ندی!؟!؟ والا بخدا...

فخری

رویا هات رو دریاب و پسرک رو در رویاهات بالنده و سرافراز ببین اینکه چی این سرافرازی رو به همراه میاره تعیین نکن بگذار خودش اونو انتخاب میکنه. باغ مادریت پر شکوفه دوست جون.

نفیس

فدای شیرین زبونیات بششششششششم[ماچ]

مامان الیانا

والا بهخدا منخیلی میدوستمت پسر گلم و مامانت روهم [بغل][ماچ] مامان جان ساختن رویاهای ما برای اونهاست که بهمون امید میده برای بودن در این زمانه بی اعتبار الهی همه رویاهات برای پسر گلم به حقیقت بپیونده [بغل]