یک خواهش
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

فکر میکنی به خاطرت بماند چند ترانه و آهو گردتاگرد ستاره هی بر پیشانی شب گشتند و گشتند تا تو به صبح آبی برسی؟؟

ماه عقیق

لطفا

ما را فراموش نکن.