به خاطر می سپاریم
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

ونداد مادر،‌ دیروز را به خاطرمان سپردیم. ممنون برای تمام لحظاتی که برای من و پدرت ساختی.

نمی دانم روزی که این نوشته ها را بخوانی چقدر درکمان میکنی یا اصلا چقدر به دلمان می خندی .

اما

نازنین ویدا من و پدرت را غرق خوشحالی کردی...

.

دیروز اولین اجرای تو بود عزیز همه....