برای پسرم
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٢ تیر ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

پسرم :

سهمی از آبرو و آیینه که داشته باشی و آسمانی بلند که هرگز بی اجازه دیدگانت بارانی نشود ، کلی چیز خواهی داشت!

...