عمیق ترین آرامش
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ تیر ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

میگم: می دونی عمو علی کجا رفته؟

می گی: رفته آمریکا شنا کنه !!! من نمیخوام برم آمریکا. !!!

میگم: من تلویزیون نگاه کنم؟

میگی: نه. بذار این بچه شیطون حالا سی دیشو ببینه.

...

میگی: محسن بیا ببین این جوجه چی می خواد!!!

میگی: ونداد این دکتر بخبخت آخه به تو چکار داره.

میگی: مامانی برای خرگوشی اسفند دود کن چشم نخوره!!!

میگی : ویدا اون angry birds رو بده یه بازی بکنیم.  

میگی: ویدا امشب یه خورشت کرفس درست کن بخوریم .

میگی: شیما کجایی تو اصلاً ؟ ای بابا

میگی: بابا یواش یواش رانندگی کن. ایشالا دکتر تعطیل میشه.

میگی: منصوره می خواد بیاد ، به ظمرت این لباس خوبه بپوشم؟

....

و من به تو میگم: ونداد دوستت دارم. مثل باران تشنه به طعم نی . تو پیداترین پاره تن من هستی.