acuérdate de mí
ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ تیر ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

امروز 23 تیر ماه است و هوا به غایت گرم . مسیرهایی را که در طول روز رفته ایم برایت مینویسم.

تهرانپارس- جردن - مهد- مطهری

مطهری - جردن- مهد- ونک- و باز مطهری

مطهری - ونک - تهرانپارس و دیگر شب شده.

عرض خیابانها را بغلت کردم. دستانم درد میکند و تو گرمت شده.

اینها را نمیگویم که وقتی میخوانی فکر کنی وظیفه ای در قبال من داری. خداوند شاهد که این طور نیست.

اسمش فقط درد دل است برای تو. امروز خسته شده ام. امروز گرمم شده و کلافه ام. بعضی روزها می توانم این مسیر را سه بار هم در طول روز طی کنم امروز اما خیلی خسته شدم.

ونداد فقط دلم یک چیز میخواهد

acuérdate de mí  ...,

همین نازنین من.