اولین قدمها
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

چه روزیست امروز. شنیدم برای اولین بار نخستین گامهای زندگیت را برداشتی. غرق لذت شدم.

همیشه می اندیشیدم که اولین قدمها را در کنار من و پا به پای من برخواهی داشت. اما گاه سایه سار این زندگی دلخواه دریا و آینه را از من می گیرد.

پسرم به من تکیه کن. از هیچ چیز نترس و با قدمهایی محکم به پیش برو.

امروز، حالا، هر لحظه، من و پدرت پا به پای تو می آییم، دستت را می گیریم و در همه بالا بلندی های زندگی همراهیت می کنیم.

هرگز امروز را فرموش نخواهیم کرد. 19/10/1389


 
گل به کنار است
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

گل به کنار است
باده به کار است
گلشن و کاشانه پر ز شور بهار است *

 

به لطف این همه دعای شما از وخامت اوضاع به طور چشمگیری کاسته شده است.

حال مادر روند مثبت به خود گرفته . من از این راه دور دستان شما عزیزان را می بوسم و برایتان که اینگونه همراهم بودید همه خوبیهای دنیا را می خواهم.

 

* ه. الف. سایه